Efteruddannelse.

Efteruddannelse.net - Efteruddannelser

 

 

Artikler om uddannelse fra GratisArtikler.com
Artikler om undervisning
Husketips hjælper dig til at huske bedre

 

 

 

 

 

Efteruddannelse - er det noget for dig?

Husk, det at dygtiggøre sig er ikke blot et spørgsmål om løn og arbejdsgiverens tilfredshed med dig. Det er også et vigtigt element i din egen tilfredshed med jobbet og din sikkerhed for at kunne bestride dit job også i fremtiden - eller måske din mulighed for at avancere op i systemet.

Målet for din efteruddannelse afhænger af, hvad den skal gøre godt for, og hvem der er villig til at betale for, at du får noget efteruddannelse.

Efteruddannelse metal klik her

Efteruddannelse for Pædagoger klik her

DJØF Efteruddannelse klik her

Dette websted er viet overvejelser og muligheder for mere efteruddannelse. Se også om forskellen mellem efteruddannelse og videreuddannelse her.

Lav et bookmark, så det er let for dig at finde tilbage. - Der bliver snart meget at kikke på.

Alle følgende links åbner i nye vinduer, så du kan have flere vinduer = flere udbydere af efteruddannelse at sammenligne med.


Masteruddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitet (tidligere Lærerhøjskolen) Gå til masteruddannelserne

Universiteternes efteruddannelse og videreuddanelser

Se oversigter over universiteternes efter- og videreuddannelser, inklusiv universitets masteruddannelser

Teknisk efteruddannelse: Ingeniør uddannelse Ingeniørhøjskolen i Århus

Efteruddannelser på Handelshøjskolen i København (Copenhagen Business School, CBS)

Erhvervsøkonomiske efteruddannelser

Erhvervssproglige efteruddannelser

Efteruddannelser i korte forløb på handelshøjskolen

Efteruddannelser på kommunikationsområdet

Se guide til efteruddannelser på kommunikationsområdet

Efteruddannelse.dk er et af de websteder, hvor du kan få mere at vide om efteruddannelse inden for din profession. Vær opmærksom på, at efteruddannelserne kan tages på tværs af etablerede faggrænser, da virksomhederne hele tiden skifter deres fokus, og nye krav skal honoreres af de ansatte.

Men selvfølgelig er det klart, at Filmskolens efteruddannelse ikke er relevant for så mange, som DJØF efteruddannelserne er.

Update gennem efteruddannelse bliver imidlertid en nødvendighed for alle typer erhverv, så det er vigtigt at man søger sig omkring både hos sin faglige forening og på nettet, som i dag er nemmeste indgang til en efteruddannelse – eller en videreuddannelse. Korte kursusuddannelser og forskellige masteruddannelser kan vi forvente at blive nogle af de mest søgte efteruddannelser i fremtiden.

Da nogle typer job er vældigt afhængig af konjunkturerne, må vi forvente, at især inden for sådanne jobs som bygge og anlæg vil der i fremtiden blive brug for endnu mere fokus på efteruddannelse og omskoling.

Men også for jobs i industrien vil der skulle ske store omskiftelser, tænk blot på ændringerne inden for slagteriarbejdernes område, som skrumper i Danmark. Det sker ikke, fordi arbejdspladserne flytter til lavtlønslande, men fordi netop slagteriarbejderne i Tyskland får så meget mindre i løn end en dansk slagteriarbejder.


www.efteruddannelse.net
powered by FreeFind

Forsiden om efteruddannelse
Efteruddannelse BlogBLOG om efteruddannelse
Efteruddannelse for pædagogerEfteruddannelse Pædagoger
Efteruddannelse MetalEfteruddannelse Metal
Efteruddannelse MetalDJØF Efteruddannelse
Masteruddannelser-DPU
AMU kurser & efteruddannelse
Efteruddannelse eller videreuddannelse?
Bedre efteruddannelse med studieteknik
 
Evaluering sprogstimulering
Sprogstimulering tosprogede og forældre
Sprogstimulering tosprogede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


Search WWW Søg på Efteruddannelse