Efteruddannelse.

Efteruddannelse.net - Efteruddannelser

 

 

Artikler om uddannelse fra GratisArtikler.com
Artikler om undervisning
Husketips hjælper dig til at huske bedre

 

 

 

 

 

Efteruddannelse – Metal området – Smede og maskinarbejdere m.fl.

Efteruddannelse for smede, maskinarbejdere og andre faglærte inden for metal er delt op i to:
- de private, der tilbydes af Industrien, og
- -de offentlige, der tilbydes af forskellige offentlige uddannelsessteder:

Industriens efteruddannelse finder du her (Links lukker op i nyt vindue)

Har du brug for at få overblik over de forskellige grunduddannelser og specialer inden for Metal, så kan du se her.

UG – UddannelsesGuiden Efteruddannelse

Her finder du oplysninger om alle offentlige efteruddannelser. Du kan også se en aktuel kalender for de enkelte kurser med tid, sted og pris.

Oversigten for faglærte rummer også andre tilbud om undervisning, så som at blive bedre til at læse og regne, noget som vi er mange, der kan have brug for.

Har du brug for at skifte din oprindelige uddannelse ud med en uddannelse i en ny retning, kan du her se en oversigt over de forskellige erhvervsuddannelser.

På den følgende side er der en oversigt over forskellige typer jobs , så du kan se, hvad forskellige uddannelser kan føre til, ligesom der er en oversigt over mulighederne for at få job, altså beskæftigelsesudsigten for det enkelte job.

Om udsigten for beskæftigelse for smede, svejsere i industrien, finmekanikere, osv inden for Håndværk og teknik står der blandt andet:


’Uddannede smede, industrisvejsere, finmekanikere, vindmølleteknikere mv. har i øjeblikket meget høj beskæftigelse.

Nye uddannelser på området, fx industriteknikeruddannelsen, kan knapt nok erstatte alle de ældre medarbejdere, der skal på pension.

Industriområdet har altid været bestemt af, om det går op eller ned med konjunkturerne, men i de sidste 10 år har de nyuddannede på det tekniske område klaret sig bedre end mange andre grupper af faglærte og folk med videregående uddannelse. Og sådan vil det også se ud i de kommende år. Dog kan der på meget kort sigt i 2009 og 2010 være faldende aktivitet.
Ligesom for andre med en erhvervsuddannelse er der her mulighed for videreuddannelse, fx til ingeniør eller tekniker.

Den teknologiske udvikling skaber behov for mange ingeniører, men antallet af ingeniørstuderende stiger ikke nok til at kunne dække behovet.’

Vedr. udsigterne for fremtiden, ser det godt ud for beskæftigelsen, når man tager det store overblik, idet de skriver:

’ I de kommende år kan antallet af erhvervsaktive inden for håndværk og teknik forventes at falde med ca. 10.000 fra det nuværende niveau på ca. 96.000 (2005-tal).

Mere end en tredjedel af de nuværende maskinarbejdere i den beskæftigede arbejdsstyrke er over 50 år og næsten halvdelen er over 45 år. Det årlige antal nyuddannede på ca. 1.400 kan ikke opveje overgangen til pension.

Samtidig skifter mange uddannede enten arbejdsfunktion inden for branchen, eller de skifter til andre brancher. Erfaringen viser, at en del maskinarbejdere får arbejde i andre erhverv, og nogle ophører helt med at arbejde med deres oprindelige uddannelse.

Det kan betyde mangel på færdiguddannede inden for området. I 2015 skønnes der at være en mangel på mindst 5.000 smede, svejsere mv.

Men selvfølgelig kan der ske pludselige ændringer lokalt, som det der er udsigt til for Metals medlemmer i Odense. Men også her vil der sikkert med tiden komme nye muligheder for beskæftigelse for maskinarbejdere, smede, svejsere osv.. Men måske vil det være klogt at tage noget efteruddannelse i mellemtiden, for relevant efteruddannelse øger altid muligheden for at få et nyt job.

Efteruddannelse er vigtig, fordi efteruddannelse:
• Giver flere og bedre muligheder på arbejdsmarkedet
• Giver dig et mere tilfredsstillende arbejdsliv
• Giver dig mulighed for en spændende jobudvikling
• Giver dig større jobsikkerhed
• Den globale konkurrence gør, at du får brug for udvikling af din kunnen hele tidenpowered by FreeFind

Forsiden om efteruddannelse
Efteruddannelse BlogBLOG om efteruddannelse
Efteruddannelse for pædagogerEfteruddannelse Pædagoger
Efteruddannelse MetalEfteruddannelse Metal
Efteruddannelse MetalDJØF Efteruddannelse
Masteruddannelser-DPU
AMU kurser & efteruddannelse
Efteruddannelse eller videreuddannelse?
Bedre efteruddannelse med studieteknik
 
Evaluering sprogstimulering
Sprogstimulering tosprogede og forældre
Sprogstimulering tosprogede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


Search WWW Søg på Efteruddannelse