Efteruddannelse.

Efteruddannelse.net - Efteruddannelser

 

 

Artikler om uddannelse fra GratisArtikler.com
Artikler om undervisning
Husketips hjælper dig til at huske bedre

 

 

 

 

 

Efteruddannelse i sprogstimulering - nytter det?

Sprogstimulerings-indsatsen for tosprogede småbørn

EVA gennemfører fra 2007-2008 en evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn.

Evalueringen har som formål:

* At give en status og et overblik over sprogstimuleringsindsatsen (folkeskolelovens § 4a)

* At beskrive udviklingen og effekten af sprogstimuleringsindsatsen fra 2002 til 2007

* At identificere, hvilken betydning rammebetingelser og tilrettelæggelse af sprogstimuleringsindsatsen har for børnenes dansktilegnelse og skolestart, og at identificere mulige barrierer og udfordringer for sprogstimuleringsindsatsen

* At udbrede viden om god kommunal praksis på området.

Baggrund - om tosprogede

Flere undersøgelser peger på at tosprogede elever klarer sig ringere i folkeskolen end etnisk danske elever (PISA 2003, Københavner-PISA).

PISA Etnisk 2005 og Tænketankens rapport ”Udlændinge på ungdomsuddannelserne” peger i den sammenhæng på at omkring halvdelen af unge tosprogede der forlader folkeskolen, har så utilstrækkelige læsefærdigheder at de senere har vanskeligt ved at klare en ungdomsuddannelse. En forklaring er at børnene er begyndt i skolen med begrænsede danskkundskaber, og at skolen ikke i tilstrækkelig grad har kompenseret for dem.

PLS Rambøll Management gennemførte i 2002 en evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn. Evalueringen viste at der trods positive effekter affødt af flere års fokusering på sprogstimulering stadig er stor forskel på hvilke rammer kommuner og institutioner udstikker for de tosprogede småbørn.

Siden 2003 er der iværksat en række lovtiltag, initiativer og vejledningsmateriale med henblik på at understøtte sprogstimuleringsindsatsen i kommunerne.
Evalueringsdesign

Evalueringen rummer disse metoder til dataindsamling:

* Spørgeskemaundersøgelse blandt skolechefer/dagtilbudschefer
* Spørgeskemaundersøgelse blandt personer med praksis-overblik, dvs. tosprogskonsulenter/pædagogiske konsulenter
* Casestudier af udvalgte kommuner.

Opdragsgiver

Det er Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet der har udbudt evalueringsopgaven.
Offentliggørelse

Eva.dk har offentliggjort evalueringen 26. august 2008.

Dette er en pressemeddelelse fra EVA centret www.eva.dk fra 28. august 2008.

- Som er fundet nyttig for børneinstitutionernes overvejelser om efteruddannelse for pædagoger om stimulering af tosprogede børns udvikling af sproget.

Se mere om sprogstimulering af børn i samarbejde med deres forældre her

Læs mere om Efteruddannelse for Pædagoger her


powered by FreeFind

Forsiden om efteruddannelse
Efteruddannelse BlogBLOG om efteruddannelse
Efteruddannelse for pædagogerEfteruddannelse Pædagoger
Efteruddannelse MetalEfteruddannelse Metal
Efteruddannelse MetalDJØF Efteruddannelse
Masteruddannelser-DPU
AMU kurser & efteruddannelse
Efteruddannelse eller videreuddannelse?
Bedre efteruddannelse med studieteknik
 
Evaluering sprogstimulering
Sprogstimulering tosprogede og forældre
Sprogstimulering tosprogede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


Search WWW Søg på Efteruddannelse