Efteruddannelse.

Efteruddannelse.net - Efteruddannelser

 

 

Artikler om uddannelse fra GratisArtikler.com
Artikler om undervisning
Husketips hjælper dig til at huske bedre

 

 

 

 

 

DJØF Efteruddannelse

DJØF efteruddannelse for medlemmer af Dansk Jurist og Økonom Forbund

DJØF medlemmers arbejdsområde er omfattende og i hastig forandring, så derfor er efteruddannelse ofte nødvendig for DJØF’er.

Som akademikere er djøf’er godt rustet til selv at følge med udviklingen inden for deres respektive fagområde, men at deltage i egentlig efteruddannelse vil ofte være det mest effektive.

Efteruddannelseskurser tilbydes ud over af foreningen af en række kursusudbydere og konsulenthuse, som har specialiseret sig i efteruddannelse.

Da DJØF’er som bekendt ofte befinder sig et eller andet sted på vej op ad karriere stigen, vil efteruddannelsen af en DJØFer ofte bleve rettet mere og mere mod ledelsesfunktioner.

Det kan være mere overordnet ledelse af mange mennesker i større organisationer, eller det kan være projektledelse med relativt få medarbejdere i teamet. Her er målrettet udnyttelse af resurser og opfyldelse af mål og forventninger på den mest effektive måde i højsædet, for så vidt ikke principielt forskellig fra overordnede ledelsesfunktioner, som dog typisk har meget større fokus på human ressource optimering.

I de tilfælde, hvor der er tale om egentlige spring i karriere over mod andre funktioner, kan det være relevant at tage en MBA, en masteruddannelse, eller et eller flere moduler af en masteruddannelse. Masteruddannelsers kvalitet skal netop være, at de passer til efteruddannelse og videreuddannelse som moduler, der føjer ny viden og nye kompetencer til de allerede opnåede i den pågældende persons hoveduddannelse. En masteruddannelses undervisning skal være virkelighedsnær og nyttig for folk i bestemte funktioner.

Det er naturligvis ikke blot medlemmer af Dansk Jurist og Økonom Forbund, men også andre med djøf-lignende funktioner, der har behov for disse typer efteruddannelse.

Linket til djøf efteruddannelse finder du her med kursuskalender
(DJØF Efteruddannelse beskriver sig selv som følger: DJØF Efteruddannelse udvikler og afholder kurser af høj faglig kvalitet inden for ledelse, jura, kommunikation, forhandling, økonomi, coaching samt personlig og organisatorisk udvikling.) Og oversigt over DJØF efteruddannelse her.

Som de fleste akademiske faglige foreninger er disse hovedudbydere af kurser og efteruddannelse til deres medlemmer. Dette betyder også, at du som DJØF medlem kan øve indflydelse på udbudet af efteruddannelseskurser og dermed medvirke til, at der med tiden tilbydes lige netop den kursustype eller efteruddannelse, som du med dine konkrete DJØF-opgaver har behov for.

Det, der ofte betegnes for ’djøficeringen’ af samfundet, er et tegn på de DJØF-uddannedes succes med at besætte stillinger både i det offentlige og i det private erhvervsliv og derigennem få stadig større indflydelse – og lønninger.


    


powered by FreeFind

Forsiden om efteruddannelse
Efteruddannelse BlogBLOG om efteruddannelse
Efteruddannelse for pædagogerEfteruddannelse Pædagoger
Efteruddannelse MetalEfteruddannelse Metal
Efteruddannelse MetalDJØF Efteruddannelse
Masteruddannelser-DPU
AMU kurser & efteruddannelse
Efteruddannelse eller videreuddannelse?
Bedre efteruddannelse med studieteknik
 
Evaluering sprogstimulering
Sprogstimulering tosprogede og forældre
Sprogstimulering tosprogede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


Search WWW Søg på Efteruddannelse