Efteruddannelse.

Efteruddannelse.net - Efteruddannelser

 

 

Artikler om uddannelse fra GratisArtikler.com
Artikler om undervisning
Husketips hjælper dig til at huske bedre

 

 

 

 

 

Efteruddannelse og Erhvervsuddannelser AMU kurser og enkeltfag

ArbejdsMarkedsUddannelser AMU

Disse former for efteruddannelse retter sig mod næsten alle erhverv. Bygge og anlæg er for eksempel et stort område. De er aftalt mellem parterne på arbejdsmarkedet for dermed bedst at passe til erhvervslivets behov. Dermed giver de med stor sandsynlighed adgang til netop den type job, som man er interesseret i at tage sin efteruddannelse indenfor. Man kan finde sin efteruddannelse og kurser på flere måder. En måde er at gå ind under det fagområde, som man synes kommer tættest på ens kursusbehov. Disse tilbud om efteruddannelse styres af nogle udvalg for efteruddannelse, se i det følgende (Brug din browser til at søge på siden med dine stikord) nederst ses en alfabetisk liste:


Efteruddannelsesudvalg for Laboranter og Industriens Teknikere – Efteruddannelse i

            Laboratorieservice


Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri – Efteruddannelse i

            Anlægskonstruktioner og råhuse
           
Anvendelse af entreprenørmateriel
           
Aptering af bygninger mv.
           
Boringer på land og jordbundsundersøgelser
           
Kloakering
           
Maling og overfladebehandling af bygninger m.v.
           
Nedrivning og affaldshåndtering
           
Projektering, sagsbehandling, reg. og tekn. salg
           
Spildevandsbehandling
           
Stilladsmontage
           
Tagbelægning
           
Vejbygning og belægninger


Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet – Efteruddannelse i

            Patientrelateret service på sygehusene


Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse – Efteruddannelse i

            Administration og assistance i sundhedsvæsenet.
           
Foto, film, tv og redaktionel produktion
           
Kontrol og resocialisering af indsatte og asylans.
           
Ledelse
           
Operativ retshåndh., forebyggelse og efterf.
           
Produktion af trykt og digital kommunikation


Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen – Efteruddannelse i

            Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling
           
Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer
           
Industrislagtning og forædling af kødprodukter
           
Madfremstilling, institutionskøkkener
           
Madfremstilling, restaurant, kantine og catering
           
Reception, servering og service


Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi – Efteruddannelse i

            Blikkenslagerarbejde
           
Bygningers elinstallationer og antennemontage
           
Elektrisk automation på aut. maskiner og anlæg
           
Elevatorteknik
           
Elforsyningsanlæg
           
Industrielle rørsystemer og anlæg
           
Installation af varme, vand og afløb
           
Installation og service af klima og ventilation
           
Intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg
           
Service på hvidevarer og køleautomatik
           
Servicering af varme og sanitet
           
Sikrings- og alarmteknik
           
Skorstensfejerarbejde
           
Tele- og datateknik


IAU & ME – svejsning og fyringsteknik – Efteruddannelse i

            Skibsbygningsteknik
           
Støberiteknik
           
Svejsning og termisk skæring i metal


Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser – Efteruddannelse i

            Arbejdets organisering ved prod. i industrien
           
Beklædnings- og tekstilområdet
           
Betjening og programmering af industrirobotter
           
Fremstilling af medicinalvarer og -produkter
           
Fremstilling og reparation af hybride print
           
Industriel overfladebehandling
           
Køle- og klimaanlæg
           
Montage af elektronik
           
Montage af lettere industriprodukter
           
Pladebearbejdende metalindustri
           
Plastområdet, hærdeplast
           
Plastområdet, plastsvejsning
           
Plastområdet, termoplast
           
Procesind. prod. af levneds- og nydelsesmidler
           
Procesindustriel produktion af nonfood-prod.
           
Produktion i fiske- og fjerkræindustrien
           
Spåntagende metalindustri
           
Travers-, portalkran og riggerområdet


Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg – Efteruddannelse i

            Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
           
Husdyrproduktion i landbruget
           
Maskiner og teknik i landbruget
           
Pasning af zoodyr, hobbydyr og fisk
           
Planteproduktion i landbruget
           
Produktion af og rådg. om planteskoleplanter
           
Produktion af og rådgivning om væksthusplanter
           
Produktion og pakning af mejeriprodukter


Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg – Efteruddannelse i

            Automatik og procesteknik
           
Cykelmekanik
           
Data- og kommunikationsteknik
           
Elektronik og svagstrømsteknik
           
Flyteknik
           
Guld- og sølvsmede
           
Køleteknik
           
Maskin og værktøj
           
Smedeteknik
           
Teknisk design og tegning i industrien
           
Transportteknik
           
Varmeteknik


Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg – Efteruddannelse i

            Ejendomsservice
           
Optometri
           
Pleje af hår, hud og negle
           
Rengøringsservice
           
Tandteknik
           
Vagtservice


Transporterhvervets UddannelsesRåd – Efteruddannelse i

            Erhvervsfiskere
           
Flytning og møbeltransport
           
Godstransport ad landevej
           
Grundkompetence chauffør bus
           
Grundkompetence chauffør gods
           
Grundkompetence chauffør taxi
           
Grundkompetence lager og terminal
           
Havn og terminal
           
Klargøring af togmateriel
           
Lager og logistik
           
Lastbilkran
           
Personbefordring med bus og taxi
           
Post
           
Redning
           
Renovation
           
Specialbefordring af personer
           
Transportarbejde i lufthavne
           
Vintertjeneste


Træets Uddannelser – Efteruddannelse i

            Boligmontering
           
Massivtræmøbel
           
Plademøbel
           
Vinduer, døre og bygningskomponenter


powered by FreeFind

Forsiden om efteruddannelse
Efteruddannelse BlogBLOG om efteruddannelse
Efteruddannelse for pædagogerEfteruddannelse Pædagoger
Efteruddannelse MetalEfteruddannelse Metal
Efteruddannelse MetalDJØF Efteruddannelse
Masteruddannelser-DPU
AMU kurser & efteruddannelse
Efteruddannelse eller videreuddannelse?
Bedre efteruddannelse med studieteknik
 
Evaluering sprogstimulering
Sprogstimulering tosprogede og forældre
Sprogstimulering tosprogede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google


Search WWW Søg på Efteruddannelse